Privacyverklaring

Hoe gaat D. van Dam B.V. om met uw persoonsgegevens? 

D. van Dam B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van D. van Dam B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan D. van Dam B.V. verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt: 

Uw voor- en achternaam 

Uw telefoonnummer 

Uw mailadres 


WAAROM D. VAN DAM B.V. DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT 

D. van Dam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan D.van Dam B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD? 

D. van Dam B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD? 

D. van Dam B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

D. van Dam B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar D. van Dam B.V" D. van Dam B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGING 

D. van Dam B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging t,egen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

×

Call for Price

I agree to my email being stored and used to receive the newsletter.